اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محمد فاضلی

حمله محلی به کرونا

کرونا عین آب سیلاب، متر به متر جلو می‌رود و خانه به خانه را تهدید می‌کند. امیدوارم ستاد ملی مقابله با کرونا به این نکات توجه کند. حمله محلی به کرونا.