مرور برچسب

محمد مکاری

درخت در محدوده سرزمینی ایران هیچ‌گاه مورد پرستش نبوده است

مدیر گروه مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: «درخت در محدوده سرزمینی ایران هیچ‌گاه مورد پرستش نبوده بلکه در ورای درخت همواره ذات و جوهر روحانی نهفته است.»
ادامه مطلب ...