مرور برچسب

محمود دولت آبادی

یادداشت محمود دولت آبادی درباره کرونا منتشر شد؛ چرا پرستاران و پزشکان باید قربانی شوند؟

شما هیچ اندیشیده‌اید به حساسیت خودتان با این بلامرگی نسبت به تجربه‌هایی که از مرگ‌های معمولِ پیشین داشته‌اید؟ یادداشت محمود دولت آبادی درباره کرونا.
ادامه مطلب ...