مرور برچسب

مدرک

یک مادر خانه‌دار از تصمیماتش می‌گوید؛ بیایید به بچه‌هایمان سخت نگیریم

بیایید این موضوع را یاد بگیریم که لزوماْ معدل ریاضی خوب منجر به یک زندگی خوب نمی‌شود. یک مادر خانه‌دار از تصمیماتش می‌گوید؛ بیایید به بچه‌هایمان سخت نگیریم
ادامه مطلب ...