اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مدیرعامل ذوب آهن

میثاقی در اندازه‌های فردوسی پور نیست که بتواند یک برنامه طولانی‌مدت و پربیننده را اداره کند

میثاقی در اندازه‌های فردوسی پور نیست که بتواند یک برنامه طولانی‌مدت و پربیننده را اداره کند. اگر نود نبود همین فوتبال نیم‌بند پرحاشیه را هم نداشتیم.