مرور برچسب

مدیریت پسماند

محیط زیست نخستین و اصلی‌ترین قربانی ناامیدی جامعه است

معاون آموزش سازمان محیط زیست: وقتی امید از جامعه سلب شود محیط زیست یکی از قربانیان اصلی و اولیه است اما انجام کارهای کوچک اثرگذار به ما انرژی می‌دهد تا سنگ بزرگ را هم جابجا کنیم. محیط…
ادامه مطلب ...