مرور برچسب

مراسم خواستگاری در کیش

خواستگاری یکی از رسوم ازدواج است که بین بومیان کیش هم در چند مرحله انجام می‌گیرد

پدر پسر، هدف خود از آمدن به این مجلس را به صورت علنی به پدر دختر اعلام می‌کند. و پدر دختر نیز موافقت خود را اعلام می‌کند. خواستگاری یکی از رسوم ازدواج است.
ادامه مطلب ...