مرور برچسب

مراکز هنری تهران

برنامه گالری‌ها، فرهنگ‌سراها و مراکز هنری تهران

برنامه گالری‌ها، فرهنگ‌سراها و مراکز هنری تهران. نمایشگاهی شامل اسناد فرهنگ دیداری کودکان ایران و تأثیر فرهنگ‌های غرب و شرق بر این فرهنگ، در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده است.
ادامه مطلب ...