مرور برچسب

مرضیه محمدی

یافتن مروارید گرانبها چه شیرینی داشت و چرا در صدف قدیمی جستجو می‌کنند؟

ناخدا شیرینی دادن برای یافتن مروارید را منوط به دیدن مروارید می‌کند و به نسبت قیمت آن، شیرینی مناسبی به یابنده می‌دهد. شیرینی یک لنگ، قتره و یا یک قواره پارچه است.
ادامه مطلب ...