مرور برچسب

مروارید طبیعی

مروارید طبیعی و مروارید مصنوعی چگونه ایجاد می‌شود و تاجران در کدام مناطق بودند؟

مروارید طبیعی از همان ماده‌ای درست می‌شود که صدف برای ساختن پوشش درونی غلاف صدف، از اندام خود ماده‌ای مترشح می سازد تا اندام نرم خود را محافظت کند.
ادامه مطلب ...