مرور برچسب

مرکز ملی فرش

باز شدن درهای بازار آمریکا به روی فرش ایرانی

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه صادرات فرش ایرانی به آمریکا در دوران تحریم به طور کامل متوقف شد، گفت: با اجرای برجام، درهای بازار این کشور به روی فرش ایرانی باز شد به شکلی که…
ادامه مطلب ...