مرور برچسب

مرگ آبزیان

قطع موقت آب رودخانه بشار خسارات محیط زیستی به بار آورد

انحراف عمدی جریان آب رودخانه «بشار» یاسوج توسط یک بهره‌بردار طرح پرورش ماهی باعث بروز فاجعه زیست محیطی و نابودی تعداد زیادی از آبزیان موجود در این رودخانه شد. به گزارش پایگاه خبری…
ادامه مطلب ...