مرور برچسب

مریم هومان

پنج نویسنده‌ی خرم‌آبادی در جمع پنجاه داستان‌نویس خلاق سال

در این دوره ۷۹۴ اثر توسط ۴۸۳ داستان نویس به دبیرخانه‌ی جشنواره ارسال شد که از میان آن‌ها ۱۸۰ داستان به مرحله‌ی و از میان این آثار ۵۰ اثر برتر به مرحله‌ی نیمه‌نهایی راه یافتند.
ادامه مطلب ...