مرور برچسب

مسی

کشف یک بدل ایرانی دیگر

این بنده‌ی خدا مگر چه کار کرده است که این‌قدر مورد تمسخر و سرزنش قرار گرفته است؟ اختلاس کرده؟ وام میلیاردی گرفته پس نداده؟ یک میلیارد بالا کشیده داده پورشه خریده و می‌گه حتماً خیرتی توش…