مرور برچسب

مشکلات فرهنگی

مشکلات اقتصاد از فراموشی فرهنگی است

به گزارش پایگاه خبری گلونی مجتبی راعی در شماره ۲۳۵۱ مورخ ۳۰ تیر در شرق نوشت: در روزهای پس از توافق، یکی از اصلی‌ترین مسائل، برنامه‌ریزی در مورد پول‌هایی است که قرار است به کشورمان بازگردد…