مرور برچسب

مصادیق تجاوز جنسی

تجاوز جنسی چیست؟

واژه‌هایی که می‌توانند یادآور اتفاقی ناخوشایند و تجربه‌ای غم‌انگیز از سوی انسانی باشند که مورد تعرض، حتی کلامی قرار گرفته است. تجاوز جنسی چیست؟