مرور برچسب

معرفی شغل

روانشناس کیست و چه می‌کند؟

کل زندگیشان را روی پنج سال اول زندگی افراد بنا کردند. اگر آدم ها از شش سالگی به دنیا می آمدند، کاسبیشان کساد می‌شد. روانشناس کیست و چه می‌کند؟