مرور برچسب

مقایسه ایران و بقیه کشورهای دنیا

شهوت مقايسه چیست؟

مقايسه ناقص يعنی از ميان صدها شاخصی که می‌توان برای مقايسه دو وضعيت استفاده کرد، فقط شمار معدودی را برگزيد. شهوت مقايسه چیست.