مرور برچسب

مكتب‌خانه طنز

مکتب‌خانه طنز به دنبال طنزی برخوردار از استانداردها است

به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، مسئول برگزاری «مکتب‌خانه طنز» بیان کرد: آنچه در جلسات «مکتب‌خانه طنز» دنبال می‌کنیم، طنزی برخوردار از استاندارد و مورد نظر دفتر…