مرور برچسب

مهر

فکر کردند از آموزش و پرورش آمدیم تا مدرسه‌شان را درست کنیم اما آن‌ها حالاحالاها مدرسه نخواند داشت

گزارشی از وضعیت فعلی مدارس مناطق سیل زده. فکر کردند از آموزش و پرورش آمدیم تا مدرسه‌شان را درست کنیم اما آن‌ها حالاحالاها مدرسه نخواند داشت.
ادامه مطلب ...