مرور برچسب

موجودات

پاسخ به سوءتفاهم‌هایی درباره تکامل؛ نئاندرتال‌ چیست و آیا ما تکامل‌یافته‌تر بودیم؟

اشتباه اول همین‌جاست که تصور کنیم برخی موجودات بیشتر از بقیه تکامل یافته‌اند. پاسخ به سوءتفاهم‌هایی درباره تکامل؛ آیا ما تکامل‌یافته‌تر بودیم؟
ادامه مطلب ...