مرور برچسب

موزه فرش

معاون میراث‌فرهنگی کشور تأکید کرد وضعیت موزه فرش در شأن ایران نبود

معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد که وقتی به میراث‌فرهنگی آمدیم وضعیت موزه فرش ایران در شأن کشور نبود، اما اکنون فاز نخست مرمت و سامان‌دهی آن انجام شده است.
ادامه مطلب ...