مرور برچسب

موزه

مصوبه دولت درباره قیمت بناهای تاریخی و موزه‌ها

ورود به موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی (غیرمنقول) ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر به مبلغ سی هزار (۰۰۰ر ۳۰) ریال و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر…
ادامه مطلب ...