مرور برچسب

موسیقی محلی

موسیقی خیابانی شهر را شاداب‌تر می‌کند مخصوصاً اگر آن شهر بوشهر باشد و آن ساز نی‌انبان

هر شهری  موسیقی محلی خودش را دارد که خاطره بسیاری از مردمان است. موسیقی خیابانی شهر را شاداب‌تر می‌کند مخصوصاً اگر آن شهر بوشهر باشد و آن ساز نی‌انبان.
ادامه مطلب ...