اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

موسیقی محلی

شور موسیقی لری در تهران

تجربه‌های بوستان گفت‌وگو ثابت می‌کند که گروه‌های موسیقی لری به‌راحتی می‌تواند فضای سرباز برج میلاد و بزرگ‌ترین سالن‌های پایتخت تهران را پر کنند و نه فقط لرها، که غیرلرها را به سالن‌های…