مرور برچسب

میثاقی

میثاقی در اندازه‌های فردوسی پور نیست که بتواند یک برنامه طولانی‌مدت و پربیننده را اداره کند

میثاقی در اندازه‌های فردوسی پور نیست که بتواند یک برنامه طولانی‌مدت و پربیننده را اداره کند. اگر نود نبود همین فوتبال نیم‌بند پرحاشیه را هم نداشتیم.
ادامه مطلب ...