مرور برچسب

نامه شهردار رشت

شهردار رشت،‌ آزیتا و من

شهردار رشت،‌ آزیتا و من. به نظرم کارش خیلی هم مسخره نبوده. اگر با تقاضای خودش مخالفت می‌کرد، دیگه واقعاً می‌شد گفت کارش خیلی مسخره بوده.