مرور برچسب

ناگهان همه برمی خیزند

«ناگهان همه برمی‌خیزند… » در جشنواره تئاتر فجر رونمایی می‌شود

«ناگهان همه برمی‌خیزند... » در جشنواره تئاتر فجر رونمایی می‌شود. نمایش «ناگهان همه برمی خیزند... به آوازی دیگر!» به کارگردانی «سعیده آجربندیان» هفتم و هشتم بهمن ماه در بخش به‌علاوه فجر سی و…