مرور برچسب

نجف دریابندری درگذشت

بندر نوشت

با تو هر نوشته‌ای خواندنی تر می‌شد و نام «نجف دریابندری» به هر چه دیگران نوشته‌اند اعتبار می‌داد و قضاوت‌هایت محک بود. بندر نوشت.