مرور برچسب

نحوه انتخاب

پاسخ داروغه‌ زاده به ابهامات درباره نحوه انتخاب فیلم‌های بخش نگاه نو

ابراهیم داروغه‌زاده می‌گوید: فیلم‌های بخش نگاه نو براساس نظر هیات انتخاب معرفی شده‌اند و هیچ‌گونه سفارش درباره هیچ فیلمی در این مرحله انجام نشده است.ابراهیم داروغه‌زاده (دبیر سی و هفتمین…