مرور برچسب

نخستین انسان در ایران

نخستین انسان در لُرستان

نخستین انسان در ایران که بود و چگونه کشف شد؟ آیا نسل امروز انسان‌ها از میمون‌ها بود؟ علم باستان‌شناسی چه قدر می‌تواند به این نوع از پرسش‌ها پاسخ دهد؟ به گزارش پایگاه خبری گلونی…