مرور برچسب

ندا سپانلو

جذابیت‌های علم در چرخ

«چرخ» طیف‌های گوناگونی از مخاطب را در برمی گیرد اما چون نسل جوان و دانشجو بخش جدی مخاطبان شبکه چهار را تشکیل می‌دهند هدف گذاری اصلی ما هم جوانان هستند که دوست دارند مباحث علمی را با چاشنی…