مرور برچسب

ندا شاه نوری

سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شد

با افشاگری‌ها و هجویاتی که در این شماره از مجله سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شده است، وی دیگر عمراً امیدی به انتخاب خود برای ریاست‌جمهوری‌ نخواهد داشت.