مرور برچسب

نرم افزار صوتی

آشنایی با adabe Audition قسمت سوم

نکته‌های طلایی: Save All: تمامی فایل های موجود در نرم افزار را ذخیره می کند و در ذخیزه پروژه این گزینه را فراموش نکنید چون با این کار می‌توانید پروژه را در کامپیوتر دیگری هم اجرا کنید.…