مرور برچسب

نرم افزار soft skills

وبینار آموزشی soft skills

دو نفر که با هم از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل می شوند، کدام یک در کار موفق خواهند بود؟ وبینار آموزشی نرم افزار soft skills با تدریس علی ساکی.