مرور برچسب

نسترن محمدی

آبلیموی طبیعی را بشناسیم

آبلیموی طبیعی را بشناسیم. رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت: طبیعتا وقتی آبلیمو با افزودنی‌هایی ترکیب می‌شود، دیگر نمی‌توان به آن عنوان صد درصد…