مرور برچسب

نسخه کاغذی

گاردین تغییر چهره داد

گاردین تغییر چهره داد. نسخه کاغذی و آنلاین روزنامه بریتانیایی گاردین از قطع، لوگو و طراحی جدید صفحات خود رونمایی کرد. این روزنامه بریتانیایی..