مرور برچسب

نسل‌کشی

نسل‌کشی و تخیل در انسان خردمند

در قسمت پنجم از معرفی کتاب انسان خردمند یووال نوح هراری ادعا می‌کند که سیستم‌های بزرگ همکاری بشری مانند، ساختارهای سیاسی، شبکه‌های دادوستد و موسسات قضائی درنهایت بر اساس قدرت تخیل در انسان…

سلاخی در فریدونکنار

کاملا دیدم که با فرهنگ‌سازی مشکل فریدونکنار حل نمی‌شود. دست‌کم بخشی از کار در فریدونکنار باید یدی و قهری باشد چون بخشی از شکارچیان غیرمجاز آنجا زبان آدمی‌زاد را نمی‌فهمند و به هیچ صراطی…