مرور برچسب

نشراوران

نشرآوران در اختیار اهالی رسانه قرار می‌گیرد

اشخاص حقیقی نظیر مدیران رسانه‌ها، خبرنگاران، منتقدان، عکاسان و هنرمندان سایر حوزه‌های مرتبط با بخش رسانه برای برگزاری نمایشگاه‌، همچنین جلسات صنفی از ظرفیت این مجموعه بهره‌مند شوند.
ادامه مطلب ...