مرور برچسب

نشر ستیغ

کتاب جدید راشد انصاری

به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از شیرین طنز، هفتمین کتاب طنز خالو راشد منتشر شد. هفتمین کتاب طنز راشد انصاری (خالو راشد)، طنزپرداز جنوبی با عنوان«پشت خنده پنهانم» توسط نشر همسایه و با…