مرور برچسب

نشر نو

انسان خردمند و تاثیر انقلاب های تاریخی در زندگی‌اش

در قسمت سوم معرفی کتاب انسان خردمند نویسنده به این موضوع می‌پردازد که هفتاد هزار سال پیش گونه انسان همچون آواره‌ای دور افتاده از تمدن در علفزارهای آفریقا تنها و بی هیچ ابزار پیشرفته‌ای…
ادامه مطلب ...