مرور برچسب

نشر همسایه

کتاب جدید راشد انصاری

به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از شیرین طنز، هفتمین کتاب طنز خالو راشد منتشر شد. هفتمین کتاب طنز راشد انصاری (خالو راشد)، طنزپرداز جنوبی با عنوان«پشت خنده پنهانم» توسط نشر همسایه و با…