مرور برچسب

نشر و کتاب

چند کتاب جدید منتشر شد

چند کتاب جدید منتشر شد. «جزیره کامینو» را در موجزترین بیان، قصه سرقت هوشمندانه‌ای می‌نامم که آثاری از فیتزجرالد کبیر، بن‌مایه‌ انگیزه سارقان آن است.