مرور برچسب

نشست ارتباطات بحران

گزارش برنامه ارتباطات بحران

نشست «ارتباطات بحران» در روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، هم‌زمان با سالگرد زلزله‌ی بم و با محوریت بحران زلزله‌ی کرمانشاه، توسط انجمن علمی‌-دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران برگزار شد.