مرور برچسب

نشست خبری حسین زمان

حسین زمان در نشست خبری: اهل سیاسی کاری نیستم و عشق به ایران در خون من است

من ضامن کسی برای انجام دادن کاری نیستم من فقط تلاش کردم که در روز سوم مرداد کنسرت برگزار کنم. حسین زمان در نشست خبری: اهل سیاسی کاری نیستم و عشق به ایران در خون من است.
ادامه مطلب ...