مرور برچسب

نظام شفاف اطلاعات

با کسی عقد اخوت نبسته‌ام

وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگا‌ه‌ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت‌المال استفاده می‌‌کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند.