مرور برچسب

نقد عملکرد حسین انتظامی در معاونت مطبوعاتی

عملکرد معاون مطبوعاتی از نگاه مدیر مسئول روزنامه «شهروند»

قضاوت درباره آقای انتظامی هم سخت هست و هم آسان؛ سخت است به این معنا که خدمات ایشان بعدها برای مردم و به ویژه اهالی مطبوعات روشن خواهد شد و آسان است به این دلیل که می‌توانیم اوضاع کنونی…
ادامه مطلب ...