مرور برچسب

نقد و انتقاد

نوری: مسئولان برای نقدهای کارشناسی رسانه‌ها دلسوز گوش شنوا داشته باشند

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: نظرات کارشناسی که از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود، می‌تواند در روند اجرای امور تاثیرات مثبتی داشته باشند. افرادی که به این نظرات گوش…
ادامه مطلب ...