اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

نمایش عاشقانه های خیابان

شهرام گیل‌آبادی کارگردان عاشقانه‌های خیابان گفت: آدم‌های کج‌فهم از بیان مشکلات اجتماعی می‌ترسند

شهرام گیل‌آبادی کارگردان اجرای عاشقانه‌های خیابان، با اعلام بی‌خبری از دلیل این اتفاق، تاکید کرد: آدم‌های کج فهم از بیان مشکلات اجتماعی می‌ترسند.