اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

نیکنام حسینی پور

انتقاد از کتاب‌ سازی در ایران؛ کتاب‌ سازی یکی از مشکلات امروز در سطح ملی است

مدیرعامل خانه کتاب گفت: کتاب‌سازی یکی از مشکلات امروز در سطح ملی است و اگر بحث نقد کتاب جدی گرفته شود شاید بحث کتاب‌سازی کمتر شود، چون کتاب‌سازی و ترجمه‌های مخدوش به حوزه نشر کتاب و فرهنگ…