مرور برچسب

نیکنام حسینی پور

انتقاد از کتاب‌ سازی در ایران؛ کتاب‌ سازی یکی از مشکلات امروز در سطح ملی است

مدیرعامل خانه کتاب گفت: کتاب‌سازی یکی از مشکلات امروز در سطح ملی است و اگر بحث نقد کتاب جدی گرفته شود شاید بحث کتاب‌سازی کمتر شود، چون کتاب‌سازی و ترجمه‌های مخدوش به حوزه نشر کتاب و فرهنگ…