مرور برچسب

هخامنشیان

شاهنشاهی پارس تحت فرمانروایی سلسله هخامنشیان ایران، بین النهرین، سوریه، مصر، آسیای صغیر با شهرها و پاره ای از جزایر یونانی‌اش، وتراس ۔ وقسمت‌هایی از هند – رادر برمی‌گرفت.

بنیانگذار این پهناورترین شاهنشاهی دنیای باستان کوروش بود که غالبا کوروش بزرگ نامیده شده است (۰۳۰-۰۹ه پیش از میلاد).

پدر پارسی او، کمبوجیه، پادشاه انشان، با دختر آستیاگ، پادشاه مادها، زناشویی کرده بود.

کوروش پدربزرگ خود را پیرامون سال .هه پیش از میلاد شکست داد و با پیوستن پارس‌ها ومادها به صورت یک سپاه نیرومند موفق گردید در فراسوی مرزهای ایران به پیروز‌ی‌هایی دست یابد.

درتاریخ جهان کوروش به همان اندازه به خاطر پیروزی خود بر کراسوس امپراطور الیدی (یه پیش از میلاد) شناخته شده است که به خاطر بخشندگیش درمورد قوم یهود. مشهور است او به یهودیان اجازه داد تا معبد اورشلیم را از نو بسازند و فرمان داد تا وسایل ساخته شده از طلا ونقره متعلق به آن را که نابوکادنزار به بابل برده بود بدان بازگردانند.

این تدبیر سیاسی در رفتار با ملت‌های شکست خورده، کوروش را در پیروزی سیاسی و
به همین ترتیب، آئین‌های مذهبی محلی درلوای حمایت او در سراسر بین النهرین از نو نظامی‌اش برشهرهای ثروتمند گوناگون يونان که پیش از آن تحت اقتدار کراسوس بودند یاری نمود.

تنها میتوسا داوطلبانه تسلیم هخامنشیان شد. دیگران یکی پس از دیگری شکست خوردند، بعضی با نیروی نظامی، و بعضی دیگر براثر خیانت، ریرا طلای پارس هم به اندازه سلاح‌های پارس از نیرومندی برخوردار بود. سوریه و فنیقیه با پیروزی آسان کوروش بر بابل درسال ۵۳۹ پیش میلاد به دست وی افتادند.
پایان پیام